3nd prize winner - Redesign of Aristotelous Square & Axis

Presentation and video for a competition entry regarding the redesign of Aristotelous square & axis

Design teamAll Architecture, Efi Karioti, Fanis Georgiadis ,Eleni Antoniadou , Elena Lazarina, Sotiris Grigoropoulos, Aggelos Papageorgiou, Athina Sivi, Christa Liven Antoniou, Padelis Zervas, Padelis Thomas, Kostis Ikonomidis
Tags,

Cluster

Playground

Gallery